Usługi

Obligatoryjnie wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

 • Profesjonalna identyfikacja indywidulanych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (4h/1os)
 • Trening podstawowych kompetencji społecznych (10 grup x 15 osób/24h)
 • Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy ( 10 grup x 15 osób/16h)
 • Indywidualne pośrednictwo pracy (6h/os)
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe dla 120 osób, zgodne z wynikiem IPD
 • Staże dla 120 osób x 3 miesiące
 • Staże dla 30 osób x 4 miesiące
 • Trener zatrudnienia wspieranego

W ramach projektu zapewniamy także:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe 
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • Ciepły posiłek i poczęstunek
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Zaświadczenia o ukończeniu stażu
 • Badania lekarskie                                                  
 • Ubezpieczenie NWW uczestników staży zawodowych
Script logo